Livsveiledning

Dette er en time som du selv setter malen til, du forelegger din situasjon og du får veiledning i forhold til den, tilpasset deg og din situasjon.

Pris er som en vanlig healin time. Se prisliste.

Liste opp eksempler: blokkeringer synliggjøres og muligheter belyses.

Anbefaler reading som start i din livsveiledning.