Per350brukes.jpg

Aquinnahz Per American crested DE.

Født 13/8 2018.

6 Cert rase. 3 Cert PET.

Kåret til utstillingens sjarmør. Dommerens favoritt og Sjamroks favoritt.

Happy350 brukes.jpg

Carmas I wish yuo a happy life.

Self DEW.

23/9 2018

mons350brukes.jpg

Mons PET. Golden - hvite/black/tan.

Født 14/8 2019. Opdretter: Siwi

BIS jr. UMM. 2 Cert PET. 

Ungdyr 3 cert.

BIS UMM

Bruno.jpg

Bruno PET

Opdretter: Siwi

Dette er en av de første marsvina vi fik, han er far til Tutti og Luna.